Sinklar

Forsiden Prosjekter

Kampanje: Avisa skal fram

Avisa skal fram

Klassekampen

Våren 2019 skal Stortinget behandle et forslag til ny postlov. Forslaget innebærer en reduksjon av antall postombæringsdager til 2,5 dager i uken i snitt. Dette vil få store konsekvenser for mange aviser som leveres av Posten i områder uten avisbud.

Klassekampen, Nationen, Dagen og Landslaget for lokalaviser tok derfor initiativ til en kampanje for å opprettholde dagens postombæring. Kampanjen skulle opplyse om det nye forslaget til Postlov, og slå ring om papiravisene gjennom en underskriftskampanje for fortsatt avislevering i hele landet.

Sinklar har bidratt med kampanjeutvikling, filmproduksjon, design og nettsideutvikling.

Kampanjeutvikling

Fordi kampanjens mål var å opprettholde avislevering med Posten valgte vi å bruke postkort som et sentralt virkemiddel. Kampanjen samler inn signerte postkort, som skal overleveres Regjeringen i forbindelse med behandling av forslaget. Vi laget en kampanjefilm som ble spredd i sosiale medier, og som leder avisleserne inn på en nettside med mulighet for å signere postkortet digitalt. I tillegg laget vi avisannonser som ble trykket i avisene som stod bak kampanjen, og innstikk med fysiske postkort til signering.

Kampanjens ulike kanaler

Kampanjefilm

Kampanjefilmen ble produsert i samarbeid med Walther Video.

Nettside

Nettside

Vi designet og utviklet nettsiden avisaskalfram.no som først og fremst skulle samle inn signaturer til postkort, men som også ga mer informasjon om lovforslaget og kampanjen. Rundt 1 av 3 besøkende på nettsiden har signert postkortet.

Klikk her for å besøke siden

Design

Innstikk

Annonse

Tilbake til forsiden