Sinklar

Forsiden Prosjekter

Visuell identitet: Fair Play Bygg

Fair Play Bygg

Fair Play Bygg - Oslo og omegn

I 2018 gikk organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i byggebransjen i hovedstadsområdet sammen om prosjektet Fair Play Bygg Oslo og omegn. Målet var å finne nye metoder for å bekjempe den økende arbeidslivskriminaliteten i bransjen. Prosjektet skulle drives etter modell fra Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim og Fair Play Bygg i Sverige, og har som hovedformål å kartlegge mulig kriminalitet etter tips fra publikum, samt å rapportere lovbrudd videre til relevante myndigheter.

Vi har bidratt med strategisk rådgivning, utforming av grafisk profil, oppsett av nettside og produksjon av innhold til Facebook.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

I samarbeid med styringsgruppen til Fair Play Bygg utviklet vi en kommunikasjonsstrategi som tydeliggjorde mål, hovedbudskap, målgrupper, kanaler og tiltak. Dette la grunnlaget for hvordan vi jobbet videre med prosjektet.

Utforming av grafisk profil

Logo i positiv og negativ

Typografi og foto

Løpeseddel

Oppsett av nettside

Nettside

Nettsiden brukes først og fremst som et verktøy for å samle inn tips fra publikum.

Klikk her for å besøke siden

Tilbake til forsiden

Kampanjefilmer til Facebook

Tilbake til forsiden