Sinklar

Forsiden Prosjekter

Mobilisering: Politisk streik

Politisk streik

Diverse fagforeninger

Høsten 2017 arrangerte en rekke fagforeninger i hovedstadsområdet politisk streik for å forby private bemanningsbyråer.

Sinklar bidro med en enkel logo og profil, utarbeidet mobiliseringsmateriell og laget profileringsmateriell til selve streikemarkeringen. I tillegg bidro vi til mobiliseringen i forkant av markeringen.

Logo og profil

Håndplakater på demonstrasjon

Annonser

Mobliseringsfilm

Presseomtale

Presseoppslag

Streiken fikk bred omtale i en rekke toneangivende medier.

Klassekampen: Streiker for innleieforbud (side 1) | (side 2)

Aftenposten: 5 spørsmål og svar om den politiske streiken

Nationen: Løsarbeidet må forbys nå

Adresseavisen: Streikende til kamp mot bemanningsbyråer

Tilbake til forsiden